Obecné nařízení

Obecné nařízení - GDPR (General Data Protection Regulation) je nové nařízení Evropského parlamentu 2016/679, kterým se nařizuje všem organizacím, aby do 25. května 2018 změnily pravidla ochrany osobních údajů dle tohoto nařízení.

Nařízení zpřísňuje pravidla ochrany osobních údajů a zavádí řadu nových povinností, pojmů a zejména sankcí, které začínají platit od 25. května 2018. Do tohoto data musí dotčené subjekty zajistit soulad zpracování osobních dat s tímto nařízením.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, na jehož přípravě se Česká republika podílela, má celoevropskou působnost a v ČR i v ostatních členských státech EU bude účinné od května 2018.

Co přináší Obecné nařízení (GDPR)?


Nařízení zpřísňuje pravidla ochrany osobních údajů a zavádí řadu nových povinností, pojmů a zejména sankcí, které začínají platit od 25. května 2018. Do tohoto data musí dotčené subjekty zajistit soulad zpracování osobních dat s tímto nařízením.

Nové požadavky na zabezpečení

GDPR nařízení klade významné nároky na smluvní a technické zajištění ochrany a zpracování osobních údajů.
Vyžaduje změny všech smluvních ujednání obsahujících osobní údaje. Veškerá místa výskytu osobních údajů bude nutné doplnit o nové funkcionality a procesy pro zajištění bezpečnosti osobních údajů při jejich zpracování.
Organizace se tak nevyhnou zásadním změnám architektury informačních systémů. V mnohých případech bude nutné stávající informační systémy nahradit novými. Požadavky na zajištění bezpečnosti osobních dat vyžadují nové, zatím běžně nepoužívané postupy zajištění přístupu - kryptování dat, logování přístupů, tvar hesel a pod.
Nařízení GDPR vyžaduje proaktivní a preventivní přístup k ochraně dat a nikoli reaktivní a nápravný.

Mění postavení subjektu údajů

GDPR nařízení mění pravidla předávání osobních údajů třetím stranám a zásadně zvýhodňuje postavení subjektu osobních údajů.
Nově je při předávání osobních dat mezi správcem a zpracovatelem vyžadováno uzavření smluvního ujednání.
Je vyžadována specifikace účelu zpracování, pro který budou osobní údaje shromažďovány, využívány a uchovávány, a to srozumitelným, svobodným a odvolatelným způsobem vůči subjektu údajů a vždy před zahájením jejich zpracování.
Subjekt osobních údajů má právo přístupu k údajům a právo na jejich přenositelnost. Také má právo vznášet námitky a má právo na omezení zpracování dat. Námitka proti přímému marketingu je přitom absolutní.

Zavádí nové sankce

Zavádí zejména povinnost evidence všech prováděných zpracování, bezpečnostních událostí a hlášení incidentů.
Sankce za nedodržení nařízení mohou být dle charakteru a závažnosti incidentu až 4% z celkového obratu společnosti nebo až 20 milionů EUR.
Sankce budou uplatňovány orgánem dohledu zejména v případě nehlášení incidentů a budou na principu rovnosti udělovány dle rozhodovací praxe v rámci EU jednotně.

Vytváří nové povinnosti a ruší povinnost registrace u ÚOOÚ

Vedle povinnosti evidence žádostí subjektů osobních údajů, povinnosti evidence zpracování a hlášení incidentů, zavádí nařízení GDPR také povinnost řídit rizika, zajišťovat jejich aktualizaci a povinnost zavést opatření k prokázání souladu s GDPR.
Nařízení nově vytváří pro vybrané organizace povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů - DPO (Data Protection Officer). Některé organizace si vystačí s externím DPO, ale větší organizace musí vytvořit nové pracovní pozice pro DPO a jeho tým.
Přípravu na zavedení GDPR nařízení je proto dobré neodkládat.
___________
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Text s významem pro EHP)
Přiložené soubory


03.08.2017 (autor Redakce)

Související

ÚOOÚ - Potvrzena miliónová pokuta pro Ministerstvo vnitra

Pokuta uložená Ministerstvu vnitra ČR ve výši 975 000 Kč za plošné zpracovávání údajů o osobách, kterým byla...

 vydáno 25.04.2023 
Téma: Zákony a GDPR

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2022

Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2022 přináší přehled toho nejvýznamnějšího, čím se úřad zabýval, jaká témata...

 vydáno 04.04.2023 
Téma: Zákony a GDPR

Informace ÚOOÚ k žádostem o výmaz osobních údajů z veřejného seznamu držitelů datových schránek

Úřadu pro ochranu osobních údajů byl doručen značný počet podání, jejichž obsahem je žádost fyzické osoby o...

 vydáno 27.03.2023 
Téma: Evidence zpracováníSouvisející dotazy
Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, pokud jste soukromá organizace a nejste zřízeni obcí nebo jiným úřadem veřejné správy, pak se na Vás nevztahuje povinnost podle čl. 37...

Odpovídá Mgr. Martin Leskovjan
Ano, pokud se v rámci bytového domu vede oficiální evidence těchto stížností a průběhu jejich řešení, může jít o zpracování citlivých údajů, resp....

Odpovídá Mgr. Nikola Dohnalová
Obecně poveřenec pro ochranu osobních údajů nenese osobní odpovědnost za nedodržování Obecného nařízení. Čl. 24 odst. 1 Obecného nařízení jasně...www.helpgdpr.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz