Informace ÚOOÚ k žádostem o výmaz osobních údajů z veřejného seznamu držitelů datových schránek

Úřadu pro ochranu osobních údajů byl doručen značný počet podání, jejichž obsahem je žádost fyzické osoby o výmaz osobních údajů z veřejného seznamu držitelů datových schránek. S ohledem na to Úřad sděluje, že pokud fyzická osoba nesouhlasí s uvedením svých údajů v seznamu držitelů datových schránek, má podle § 14b odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů právo na vymazání údajů z veřejného seznamu držitelů datových schránek.

Podrobnější informace o právech subjektů údajů (fyzických osob) je uvedena na internetové adrese
https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/1017.html.

S uplatněním práv, která subjektu údajů přiznává GDPR, stejně jako s dotazy, které se týkají zpracování osobních údajů v informačním systému datových schránek, je třeba se primárně obracet na správce osobních údajů, kterým je Ministerstvo vnitra ČR, případně na (tímto subjektem, podle čl. 37 GDPR) jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů:

Odbor bezpečnostní politiky s adresou MV ČR
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OBP, 170 34 - Praha 7

Elektronická adresa: Poverenec@mvcr.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů si v této věci od Ministerstva vnitra vyžádá informace o způsobu a rozsahu zveřejnění osobních údajů, a to i s ohledem na rizika spojená s volným zpřístupněním dotčených osobních údajů. Zároveň také ověří, zda byly při zveřejnění dodrženy zásady zpracování a ochrany osobních údajů stanovené obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), zejména podmínky přiměřenosti a minimalizace.


Téma: Evidence zpracování, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů
Štítky: Dozorový úřad, Osobní údaje, Právo na výmaz, Subjekt údajů
27.03.2023 (autor Redakce)

Související

Pokuta 351 mil. Kč za porušení GDPR uložena ÚOOÚ

Společnosti Avast Software s.r.o. byla pravomocně uložena pokuta ve výši 351 milionů Kč. Tu uložil Úřad pro...

 vydáno 16.04.2024 
Téma: Zákony a GDPR

EDPB udělil společnosti META pokutu 1,2 mld. eur

Pokuta byla společnosti Meta IE udělena na základě šetření její služby Facebook ze strany irského úřadu pro...

 vydáno 23.05.2023 
Téma: Zákony a GDPR

ÚOOÚ - Potvrzena miliónová pokuta pro Ministerstvo vnitra

Pokuta uložená Ministerstvu vnitra ČR ve výši 975 000 Kč za plošné zpracovávání údajů o osobách, kterým byla...

 vydáno 25.04.2023 
Téma: Zákony a GDPRSouvisející dotazy
Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, ano, můžete, je to Váš oprávněný zájem - v rámci vyřízení reklamace se bez nich neobejdete a reklamaci vyřídit nemůžete. "Nezbytně dlouhá...

Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, ano, chápete to správně. Jednak není třeba souhlas - existuje zákonný rámec - Zákoník práce, pak také smluvní rámec (samozřejmě ten by...

Odpovídá Mgr. Nikola Dohnalová
Obdobně, jako u jiných správců, doporučuji provést revizi interní dokumentace podle požadavků GDPR, nastavení interních procesů pro přístup k údajům...www.helpgdpr.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz