Je pověřenec odpovědný za špatné zavedení nařízení v organizaci a v souvislosti s tím i za případné udělení pokuty?


Je pověřenec odpovědný za špatné zavedení nařízení v organizaci a v souvislosti s tím i za případné udělení pokuty?
Ludmila B.


Odpovídá


Ne není.
Čl. 38 odst. 3 Obecného nařízení stanoví, že pověřenec pro ochranu osobních údajů v souvislosti s plněním svých úkolů není správcem či zpracovatelem propuštěn ani sankcionován. Tímto požadavkem je zajištěno nezávislé postavení pověřence. Odpovědnost za dodržování ochrany osobních údajů v souladu s Obecným nařízením je dána správci nebo zpracovateli.

Pracovní skupina WP29 se k této otázce vyjadřuje v bodu 3.4. dokumentu "Vodítka k pověřencům pro ochranu osobních údajů" následovně:
"Tresty podle Obecného nařízení jsou zapovězeny, jen pokud jsou uloženy jako následek výkonu povinností pověřence. Například, pověřenec může být názoru, že konkrétní zpracování by mohlo mít za následek vysoké riziko a doporučí správci nebo zpracovateli vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, ovšem správce nebo zpracovatel nesouhlasí s pověřencovým posudkem. V takové situaci nemůže být pověřenec za své doporučení propuštěn.
Podle běžné zásady řízení a jak by se stalo i v případě jiných zaměstnanců nebo smluvních partnerů podléhajících národnímu obchodnímu nebo pracovnímu a trestnímu právu, mohl by pověřenec být legitimně propuštěn z důvodů jiných, než v souvislosti s jeho úkoly pověřence (například v případě krádeže, fyzického, psychického nebo sexuálního obtěžování nebo podobně silně nevhodného chování)."
(https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=23463)


Štítky: Pokuty, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Povinnosti správce

Související dotazy
Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, pokud jste soukromá organizace a nejste zřízeni obcí nebo jiným úřadem veřejné správy, pak se na Vás nevztahuje povinnost podle čl. 37...

Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, ano, chápete to správně. Jednak není třeba souhlas - existuje zákonný rámec - Zákoník práce, pak také smluvní rámec (samozřejmě ten by...

Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, vzhledem k tomu, že jak Vy, tak Vaši klienti zpracováváte osobní údaje v rámci podnikání, stáváte se dle Obecného nařízení správci osobní...www.helpgdpr.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz