Vlastním dva internetové obchody, je možné oslovit zákazníky jednoho obchodu s akční nabídkou druhého obchodu?

Ne, není. Pokud oba obchody vystupují jako samostatní správci (jedná se o...

Evidence stížností na rušení nočního klidu

Ano, pokud se v rámci bytového domu vede oficiální evidence těchto...

Co znamená evidence aktiv? Co to jsou aktiva?

Obecně lze aktiva charakterizovat jako veškerý hmotný i nehmotný majetek...