Evidence stížností na rušení nočního klidu

Ano, pokud se v rámci bytového domu vede oficiální evidence těchto...

Jaká opatření budou třeba u portálů zasílající newslettery?

Obdobně, jako u jiných správců, doporučuji provést revizi interní...

Budou nutné změny při používání mobilních aplikací?

S velkou pravděpodobností bude nutné doplnit souhlasy a poučení o...