Můžeme být pokutováni za chybu způsobenou externím pověřencem?

Obecně poveřenec pro ochranu osobních údajů nenese osobní odpovědnost za...

Je možné si ponechat databázi klientů, se kterými již nespolupracujeme?

Dobrý den, podle článku 5 odstavec 1 Obecného nařízení platí zásada,...

Co znamená evidence aktiv? Co to jsou aktiva?

Obecně lze aktiva charakterizovat jako veškerý hmotný i nehmotný majetek...