Obsahují firemní vizitky osobní údaje?

Ano, každá z vizitek obsahuje osobní údaje, jsou jimi např. jméno a...

Vlastním dva internetové obchody, je možné oslovit zákazníky jednoho obchodu s akční nabídkou druhého obchodu?

Ne, není. Pokud oba obchody vystupují jako samostatní správci (jedná se o...

Zpracování osobních údajů úřadem veřejné správy

Uzavření zpracovatelské smlouvy se v tomto případě nevyžaduje, jelikož...