Můžeme být pokutováni za chybu způsobenou externím pověřencem?


Chceme mít externího pověřence. Hrozí nám v případě, že budeme postupovat podle jeho pokynů nějaká pokuta? Děkuji Karel Fousek
Karel F.


Odpovídá


Obecně poveřenec pro ochranu osobních údajů nenese osobní odpovědnost za nedodržování Obecného nařízení. Čl. 24 odst. 1 Obecného nařízení jasně stanoví, že je odpovědností správce a zpracovatele zavést vhodná technická a organizační opatření pro zajištění ochrany osobních údajů dle Obecného nařízení včetně jejich doložení. Právní soulad v oblasti ochrany dat je tudíž odpovědností správce nebo zpracovatele.

Z praxe však vyplývá, že výkon externího pověřence je založen na smlouvě o poskytování služeb, jejíž obsahem je mnohdy i ustanovení o odpovědnosti a vymezení sankcí. Pokud chcete být dostatečně chráněn, doporučuji zvolit takového "poskytovatele" externího pověřence, který bude působit na multioborové bázi a zajistí dostatečné vymezení odpovědnosti ve smlouvě.


Štítky: Pokuty, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Povinnosti správce

Související dotazy
Odpovídá Mgr. Martin Leskovjan
Ano, pokud se v rámci bytového domu vede oficiální evidence těchto stížností a průběhu jejich řešení, může jít o zpracování citlivých údajů, resp....

Odpovídá Mgr. Nikola Dohnalová
Obdobně, jako u jiných správců, doporučuji provést revizi interní dokumentace podle požadavků GDPR, nastavení interních procesů pro přístup k údajům...

Odpovídá Mgr. Nikola Dohnalová
S velkou pravděpodobností bude nutné doplnit souhlasy a poučení o zpracování osobních údajů. U aplikací provádějících složitější zpracování, resp....www.helpgdpr.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz