Evidence stížností na rušení nočního klidu


Dobrý den,
přijímáme stížnosti od najemníků například na rušení nočního klidu v domě hlasitým sexem. Stížnosti musíme evidovat a pak je řešíme. Jsou takovéto údaje citlivé? Musíme mít pověřence? Děkuji za odpověď. PP
Petr P.


Odpovídá


Ano, pokud se v rámci bytového domu vede oficiální evidence těchto stížností a průběhu jejich řešení, může jít o zpracování citlivých údajů, resp. tzv. zvláštních kategorií osobních údajů.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) bude od 25. 5. 2018 bude účinné a v článku 37 je upraveno jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů. Dle tohoto článku musí pověřence jmenovat správce a zpracovatel pokud:
• zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí,
• hlavní činnosti spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů,
• hlavní činnosti spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií osobních údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech.

Ve Vámi popsaném případě tyto podmínky splněny nejsou a pověřence proto zde zákonná povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů není. Jiné povinnosti vyplývající z GDPR tím nicméně nejsou dotčeny



Související dotazy
Odpovídá Mgr. Nikola Dohnalová
Obdobně, jako u jiných správců, doporučuji provést revizi interní dokumentace podle požadavků GDPR, nastavení interních procesů pro přístup k údajům...

Odpovídá Mgr. Nikola Dohnalová
S velkou pravděpodobností bude nutné doplnit souhlasy a poučení o zpracování osobních údajů. U aplikací provádějících složitější zpracování, resp....

Odpovídá Mgr. Nikola Dohnalová
Uzavření zpracovatelské smlouvy se v tomto případě nevyžaduje, jelikož zpracováváte osobní údaje na základě právního aktu členského státu (zákonného...

Další ke štítku: / / / /


www.helpgdpr.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz