Akademie GDPR pomůže podnikům s přípravou na nové nařízení o ochraně osobních údajů

Svaz průmyslu a dopravy České republiky ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a partnery IBM Česká republika, KPMG Česká republika a advokátní kanceláří PRK Partners spouští projekt Akademie GDPR.

  • Cyklus jedenácti seminářů se koná za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, odbornými garanty jsou Svaz průmyslu a dopravy a Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Akademie pomůže firmám a dalším subjektům připravit se na implementaci nového evropského nařízení o ochraně osobních údajů. To vstupuje v účinnost 25. května 2018.
  • Lektoři Akademie GDPR osvětlí účastníkům ve strukturované podobě zaměřené na jednotlivé úseky a činnosti podniků jednotlivé změny, které pro ně z nařízení vyplývají.
  • Na třech seminářích se zaměří i na povinnosti v jednotlivých oborech. První seminář určený vedoucím pracovníkům firem probíhá již 16. 6. 2017 v prostorách MPO. Zájemci se mohou hlásit pomocí registračního formuláře na www.gdprakademie.cz.

V květnu příštího roku nabývá účinnosti nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR). Nařízení upravuje způsob, jakým lze nakládat s osobními údaji a zároveň posiluje práva občanů coby subjektů údajů.

Pro většinu podniků, neziskových organizací, orgánů veřejné správy i územní samosprávy, zdravotnická zařízení a další subjekty bude příprava na platnost nařízení znamenat i změnu celé datové architektury, a z jejich strany zaznívá mnoho otázek.

Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR, který realizoval na konci roku 2016, navíc téměř 60 % firem není o novém nařízení informováno a není na jeho platnost ani technicky připraveno. SP ČR proto s dalšími partnery pořádá od června do prosince 2017 semináře, které jim mají pomoct se na nařízení lépe a zcela komplexně připravit.

„Na seminářích budou přednášet přední čeští a slovenští odborníci v oblasti ochrany dat, kteří se dlouhodobě tímto tématem zabývají. Chceme účastníkům představit aspekty nového nařízení, upozornit je na rizika s ním spojená a pomoct jim hledat způsob, jak je efektivně řešit,“ vysvětluje Milena Jabůrková, členka představenstva SP ČR.

Akademie zahrnuje jedenáct seminářů zaměřených na různé oblasti problematiky zavedení GDPR. Seznámí s novými povinnostmi a změnami oproti stávajícímu stavu. Upozorní na nová práva subjektů údajů, jako například právo na výmaz údajů atd. nebo zpracovávání osobních údajů na mezinárodní úrovni. Tři semináře se budou věnovat povinnostem a dopadům nařízení na jednotlivé obory podnikání. První seminář představí nové povinnosti, příležitosti a rizika a proběhne v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu již 16. června 2017.

O problematice ochrany osobních údajů a souvisejících právních aspektech budou hovořit zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Masarykovy univerzity a další experti z renomovaných právních, poradenských i technologických společností. Panel lektorů bude odrážet právní, manažerská i technologická specifika každého tématu.

Mezi stálé lektory patří zkušená inspektorka a specialistka na novou evropskou regulaci ochrany dat Miroslava Matoušová z Úřadu pro ochranu osobních údajů, Tereza Šamanová za SP ČR, která se specializuje na téma právní regulace v oblasti digitalizace průmyslu a ochrany osobních údajů, nebo Jan Krob z KPMG, vedoucí týmu poradenských služeb IT Advisory. Z IBM budou přednášet Daniel Joksh, specialista na kybernetickou bezpečnost a ochranu dat, a Ivan Makatura, který se zaměří mimo jiné na oblast informační a kybernetické bezpečnosti. Právní stránku ochrany dat a implementace GDPR pomůže účastníkům Akademie zvládnout expert na právo informačních a nových technologií firmy PRK Partners  advokát Jindřich Kalíšek, kterého doplní IT právník Zbyněk Loebl.

Další informace o přednášejících, programech jednotlivých seminářích, registraci a ceníku jsou na webových stránkách Akademie GDPR: www.gdprakademie.cz.

Přehled plánovaných seminářů

Termín
Téma semináře
červenAudit stávajících povinností a představení nových povinností, příležitostí a rizik
červenInterní metodika souladu s nařízením v organizaci Privacy by Design a Privacy by Default;  kodexy chování 
červenSouhlasy subjektů údajů; personalistika; pověřenci 
záříPrávo na přístup; právo na výmaz, přenositelnost 
záříAnalýza dopadu na ochranu osobních údajů; bezpečnost; trestní odpovědnost; sankce 
záříIdentifikace dozorového orgánu; přeshraniční zpracování osobních údajů 
říjenOborově zaměřené semináře: průmysl + banky a spořitelny
říjenOborově zaměřené semináře: síťová odvětví + ekonomika (e-obchod, online media, vyhledávače aj.)
listopadOborově zaměřené semináře: zdravotnictví + farmacie
listopadJak se týká GDPR malých a středních podniků 
prosinecNová legislativa – novela zákona č. 101/2000 Sb. 

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR


Téma: Vzdělávání, Zdroj: BusinessInfo.cz, Obrázek: Pixabay
Štítky: Školení, Změny zákonů
01.08.2017 (autor Redakce)

Související

Bilanční rozhovor s bývalou předsedkyní ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejňuje na svých webových stránkách přepis bilančního rozhovoru se svojí...

 vydáno 10.09.2020 
Téma: Zavedení GDPR

Úřad upozornil na potřebu adaptace sektoru elektronických komunikací na GDPR

Úřad pro ochranu osobních údajů upozornil ministerstvo průmyslu a obchodu na nutnost adaptace sektoru...

 vydáno 20.02.2020 
Téma: Zákony a GDPR

Eurobarometr: Povědomí Evropanů o ochraně osobních údajů se zvyšuje

Evropská komise zveřejnila v druhé polovině června výsledky zvláštního průzkumu Eurobarometr, který...

 vydáno 28.06.2019 
Téma: Zavedení GDPR

Další ke štítku: Školení / Změny zákonů


Související dotazy
Odpovídá Mgr. Nikola Dohnalová
Tato povinnost se vztahuje pouze na subjekty, které jsou v postavení správce či zpracovatele a naplňují jednu z níže uvedených podmínek: A)...

Odpovídá Mgr. Zuzana Kohútová
Ne nutně, nicméně v mnoha případech bude obtížné se tomu vyhnout. Pracovní smlouvy jako takové budou ovlivněny jen minimálně a GDPR se u...


www.helpgdpr.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz