Zpracování osobních údajů úřadem veřejné správy


Jsme úřad veřejné správy zřízený ministerstvem. Zpracováváme na základě zákona osobní údaje, které nám předávají jiné subjekty veřejné správy v gesci ministerstva, pro které budeme dle Obecného nařízení zpracovatelem osobních údajů. Musíme s těmito subjekty uzavřít smluvní vztah pro zajištění předávání osobních dat pro zpracování na naší straně nebo je dostačující zákonný rámec, který pro toto zpracování máme? Děkuji Vám mnohokrát za odpověď. MJ
Milan J.


Odpovídá


Uzavření zpracovatelské smlouvy se v tomto případě nevyžaduje, jelikož zpracováváte osobní údaje na základě právního aktu členského státu (zákonného zmocnění), který zavazuje zpracovatele vůči správci a v němž je stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce. Pokud správce o zapojení zpracovatele rozhodne sám, a tento vztah tak nevyplývá ze zákonného zmocnění, je povinen s ním uzavřít písemnou smlouvu. Její nezbytné náležitosti upravuje čl. 28 Obecného nařízení.
(http://www.privacy-regulation.eu/cs/28.htm)

Jelikož ve Vaší otázce nejsou uvedeny konkrétní skutečnosti, uvádím i další možný případ, kdy se může jednat o roli tzv. dotčeného správce jsou-li účely a prostředky zpracování určeny právem Unie či členského státu. V takovém případě může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.


Štítky: Povinnosti správce, Právní základ, Smlouva, Účel zpracování, Zpracovatel

Související dotazy
Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, u hromadných akcí (v ČR i mimo ni) pro Vás bude zásadní smluvní vztah s organizátorem akce, nikoli jeho souhlas nebo souhlasy subjektů...

Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, pro Vaši práci je důležité mít od subjektů osobních údajů - osob, které fotografujete souhlas s odpovídajícím zpracováním osobních údajů...

Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, ano, chápete to správně. Jednak není třeba souhlas - existuje zákonný rámec - Zákoník práce, pak také smluvní rámec (samozřejmě ten by...www.helpgdpr.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz