ÚOOÚ - Právo na informace

Pro povinné subjekty a jejich nadřízené orgány

Důležité informace pro povinné subjekty a nadřízené orgány u jednotlivých řízení/postupů:

Přezkumné řízení – posuzování podnětů k přezkumu rozhodnutí odvolacího orgánu:

 • Podnět na přezkum rozhodnutí o odvolání/rozkladu podává zpravidla žadatel o informace Úřadu; v případě, že podnět obdrží nadřízený orgán, neprodleně jej Úřadu postoupí.
 • Neformální podněty na přezkumné řízení zaslané e-mailem bez elektronického podpisu je nezbytné Úřadu rovněž postoupit, a to vzhledem ke skutečnosti, že přezkumné řízení lze zahájit z moci úřední. Anonymní podání se Úřadu nepostupují.
 • Nadřízený orgán není oprávněn provést přezkumné řízení sám, i kdyby žadateli o informace plně vyhověl. 
 • Povinný subjekt není oprávněn dát podnět na přezkum proti rozhodnutí nadřízeného orgánu.
 • V případě opožděných nebo nepřípustných odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu není Úřad oprávněn tato podání posuzovat jako podněty na přezkumné řízení. Působnost Úřadu je stanovena pro přezkum rozhodnutí odvolacího orgánu.
 • Spisový materiál pro účely přezkumného řízení obsahuje podklady pro rozhodnutí povinného subjektu a jeho rozhodnutí, podklady pro rozhodnutí odvolacího orgánu a jeho rozhodnutí, řádně označenou informaci, která je předmětem žádosti. 
 • Spisový materiál je na vyžádání postoupen Úřadu bez zbytečných odkladů, zpravidla do 5 dnů od dožádání, a to v ucelené formě (buď v listinné podobě nebo v elektronické podobě).
 • Úřad je příslušný pro vedení správní exekuce, pokud povinný subjekt nerespektuje jím vydaný informační příkaz.

Odvolání a stížnosti proti rozhodnutí/postupu povinného subjektu:

 • Zákon č. 111/2019 Sb. neobsahuje standardní přechodné ustanovení, Úřad bude příslušným nadřízeným orgánem pro vybrané povinné subjekty v řízeních, která nebyla do 1. ledna 2020 ukončena, resp. stávající nadřízený orgán nevydal rozhodnutí o odvolání či rozhodnutí o stížnosti. Nevyřízená řízení o odvolání a stížnostech je proto nezbytné Úřadu po 1. lednu 2020 neprodleně postoupit. Pokud již dříve povinný subjekt, kterého se tato změna týká, Úřad v této otázce nekontaktoval, před předáním spisů je žádoucí obrátit se nkontaktní osobu Úřadu.
 • Spisový materiál postoupený Úřadu, a to jak v případě odvolání, tak i stížnosti, obsahuje řádně označenou informaci, která je předmětem žádosti.
 • Spisový materiál nebo jeho kopii v ucelené podobě (buď listinné nebo elektronické) je nutno předat Úřadu v zákonem stanovených lhůtách – do 7 dnů ode dne doručení stížnosti a do 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • V případě řízení o stížnosti je žádoucí Úřadu postoupit kopii spisového materiálu, aby mohl povinný subjekt dále v řízení sám konat.

Opatření proti nečinnosti nadřízeného orgánu:

 • Úřadu je nezbytné postoupit všechny žádosti o opatření proti nečinnosti, které nadřízený orgán na svoji nečinnost přímo obdrží, a to i pokud již ve věci rozhodl.
 • Úřad o žádosti rozhodne nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • K rozhodnutí si Úřad vyžádá stanovisko nadřízeného orgánu a kopii spisového materiálu.
 • Stanovisko a kopii spisového matriálu je nezbytné Úřadu postoupit bez zbytečného odkladu (do 5 dnů).
 • Nečinnost nadřízeného orgánu může nastat jak v odvolacím řízení, tak i při vyřizování stížnosti.

07.12.2021 (autor Redakce)

Související

ÚOOÚ - Kamerová atrapa sice GDPR neporušuje, ale její instalace může být sankcionována

Úřad pro ochranu osobních údajů šetřil podnět týkající se instalace kamerového systému, který měl sloužit ke...

 vydáno 13.05.2022 
Téma: Zákony a GDPR

Pokuta nemocnici - Nejvyšší správní soud potvrdil názor ÚOOÚ

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil pokutu ve výši 40 000 Kč uloženou Úřadem pro ochranu osobních údajů...

 vydáno 12.04.2022 
Téma: Evidence zpracování / Zákony a GDPR

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil svůj kontrolní plán pro rok 2022, zaměří se i na cookies

I letos cílí na nejdůležitější legislativní změny své agendy spojené s aktuálními společenskými potřebami,...

 vydáno 18.03.2022 
Téma: Zákony a GDPRSouvisející dotazy
Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, ano, můžete, je to Váš oprávněný zájem - v rámci vyřízení reklamace se bez nich neobejdete a reklamaci vyřídit nemůžete. "Nezbytně dlouhá...

Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, ano, chápete to správně. Jednak není třeba souhlas - existuje zákonný rámec - Zákoník práce, pak také smluvní rámec (samozřejmě ten by...

Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, požadavky Obecného nařízení se týkají všech subjektů, které zpracovávají osobní údaje - tedy i malých stavebních firem. Primární je...www.helpgdpr.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz