Poznatky Úřadu k používání GDPR

Úřad pro ochranu osobních údajů informoval ústy vrchního rady pro vládní agendy Miroslavy Matoušové veřejnost o některých svých poznatcích a zkušenostech k používání obecného nařízení. Stalo se tak na konferenci ČCA Compliance, která se konala v Praze.

Ve své prezentaci vycházela Miroslava Matoušová mimo jiné také z výsledků dotazníkového průzkumu mezi účastníky konzultací a seminářů pro pověřence, které Úřad pořádal v létě a na podzim (Zprávu o jedné z těchto akcí si přečtěte zde).

V této souvislosti hovořila o některých statistických údajích ohledně jmenování pověřenců: „Bylo nám doručeno více než 16500 oznámení o jmenování a přes 200 zpráv o změně pověřence nebo kontaktu na něj. Zajímavostí je fakt, že velký počet z nich ustanovili správci čistě na dobrovolné bázi, tedy že jim to zákon vzhledem k jejich činnosti ani neukládá. Registrujeme také velký podíl externě působících pověřenců,“uvedla Matoušová.

Přítomným představila i některé chyby správců, se kterými se ÚOOÚ ve své praxi setkává. „Mnoho nejasností panuje třeba u jmenování pověřenců. Stává se, že ten nám své ustanovení do funkce ohlásí sám, což je samozřejmě špatně. Setkáváme se však naopak i s tím, že pověřenec neví, kdy a kdo jeho jmenování oznámil či na jakém základě byl jmenován. Narazili jsme na organizace, které ustanovily více než jednoho pověřence i na ty, kde oproti povinnosti nebyl zatím jmenován žádný. Registrujeme také první stížnosti na nedostatečnou dostupnost pověřence působícího pro více správců současně,“ shrnula Matoušová. Zároveň připomněla povinnost správců zveřejnit kontaktní údaje pověřenců na svých webových stránkách: „V našem nedávném průzkumu u šedesáti náhodně vybraných webových vývěsek, kde tato povinnost je, jsme bohužel zjistili, že podobný údaj v mnoha případech chybí.“

V dalším průběhu uvedla i další časté chyby, na které Úřad naráží. Mimo jiné došlo například na špatně vykládaný pojem „zpracování osobních údajů“, z čehož pramení časté ohlašování incidentů, které ÚOOÚ vůbec nepřísluší, či nadměrné vyžadování souhlasu se zpracováním.

O všech těchto tématech Úřad dlouhodobě informuje na svých webových stránkách, vyjadřuje se v médiích či prostřednictvím svých expertů hovoří na seminářích a konferencích. Takových odborných akcí letos proběhlo již přes sedm desítek.

Komplexní informace k pověřencům naleznete v sekci GDPR (obecné nařízení).

Tiskovou zprávu s vyjádřením předsedkyně Úřadu k souhlasům vydal Úřad na svém webu zde.

Níže ve formátu PDF jsou k dispozici také kompletní výsledky dotazníkových průzkumů, ze kterých Miroslava Matoušová v některých bodech své prezentace vycházela.

Dvoudenní ČCA Compliance konference, nad kterou převzal záštitu ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek, přivítala odborníky z České republiky i ze zahraničí zastupující regulatorní orgány, podnikatelské subjekty, poradenské společnosti i akademickou sféru. Příspěvky a diskuze se týkaly cílů a zaměření compliance programů ve firmách i veřejnoprávních institucích za účelem předcházení porušení právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, včetně aktuálních legislativních změn.


Téma: Evidence zpracování, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů
Štítky: Dozorový úřad, Implementace GDPR
12.11.2018 (autor Redakce)

Související

Poznatky ÚOOÚ z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil své poznatky z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů....

 vydáno 03.10.2019 
Téma: Systém GDPR

Vyjádření ÚOOÚ k otázce plnění informační povinnosti při zpracování osobních údajů v obchodních podmínkách nebo obdobných dokumentech

V rámci obchodní činnosti řada subjektů při sjednávání smluv se zákazníky využívá obchodních podmínek, kdy...

 vydáno 03.10.2019 
Téma: Zavedení GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů pro orgány EU: Vaše práva v digitálním věku

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se vztahuje na všechny podniky a organizace, které působí v...

 vydáno 09.09.2019 
Téma: Vzdělávání

Další ke štítku: Dozorový úřad / Implementace GDPR

www.helpgdpr.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz