Je možné prodat databázi zákazníků společně s prodejem internetového obchodu?


Je možné prodat DB zákazníků bez dodatečného souhlasu zákazníků (souhlas se zpracováním údajů mám) společně s prodejem internetového obchodu?
Jaroslav D.


Odpovídá


Pro uspokojivé zodpovězení této otázky by bylo potřebné vyjasnit dvě skutečnosti:


1. Co se myslí „prodejem e-shopu“. V praxi se totiž nejedná o standardní prodej na základě kupní smlouvy, realizuje se spíš prostřednictvím typově zvláštních smluv o převodu e-shopu (předmětem bývá zejména převod domény a některých aktiv), v důsledku kterého se provozovatelem e-shopu stává jiná osoba. Podle našeho názoru není v souvislosti s takovým převodem e-shopu bez získaní dodatečného souhlasu prodej databáze kontaktů získaných na základě souhlasu možný; je to dáno tím, že souhlas je vázán na konkrétního správce, tzn. konkrétní osobu, pro kterou byl subjektem údajů (např. potenciálním zákazníkem) udělen.

2. Zda se ve Vašem případě skutečně jedná o kontakty získané na základě souhlasu. Většinová část zpracovatelské agendy v rámci provozu e-shopu bude zpravidla realizovaná na jiném právním základě, a to pro účely plnění smlouvy na základě žádosti zákazníka či pro účely spojené s tzv. oprávněným zájmem (souhlas udělený např. pro účely realizace objednávky by tedy byl nadbytečný). V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění, je provozovatel e-shopu již získaným zákazníkům dokonce oprávněn zasílat obchodní sdělení i bez získání výslovného souhlasu (stačí k tomu splnit informační povinnost). Zasílání sdělení je i bez souhlasu možné až do doby, kdy tyto osoby správce informují, že si nadále jejich zasílání nepřejí (tzv. opt-out režim).


Při převodu e-shopu lze uvažovat o tom, že nový správce se spolehne na stejné právní základy jako původní správce, a předmětné osobní údaje bude nadále oprávněně zpracovávat. Zákazníky bude v každém případě nutné o změně řádně informovat a poučit o jejich právech.


Pro úplnost dodáváme, že si lze představit i scénář, kdy bude „prodej“ e-shopu realizován tak, že dojde k akvizici společnosti s ručením omezeným, resp. změně společníků ve společnosti, která je provozovatelem e-shopu. V takovém případě by ke změně v osobě správce nedocházelo a zpracovatelské procesy by tak dle platné legislativy nebyly dotčeny.


V souvislosti s tématem prodeje databází je také vhodné upozornit na omezenou možnost využívání různých databází kontaktů, ke které se nedávno vyjádřil Úřad pro ochranu osobních údajů:https://www.uoou.cz/vyuzivat-databaze-k-nbsp-rozesilani-nabidek-lze-jen-omezene/d-25003


Štítky: Právní základ, Souhlas se zpracováním, Účel zpracování

Související dotazy
Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, u hromadných akcí (v ČR i mimo ni) pro Vás bude zásadní smluvní vztah s organizátorem akce, nikoli jeho souhlas nebo souhlasy subjektů...

Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, pro Vaši práci je důležité mít od subjektů osobních údajů - osob, které fotografujete souhlas s odpovídajícím zpracováním osobních údajů...

Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, ano, můžete, je to Váš oprávněný zájem - v rámci vyřízení reklamace se bez nich neobejdete a reklamaci vyřídit nemůžete. "Nezbytně dlouhá...www.helpgdpr.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz