Ústavní soud rozhodl - DIČ z účtenek zmizí

Ústavní soud vyhověl v minulém týdnu návrhu skupiny poslanců a zrušil některá ustanovení či jejich částí zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) a nařízení vlády o evidenci tržeb. Jedním z nich je povinnost uvádět daňová identifikační čísla na vydávaných účtenkách, v jejímž důsledku dochází ke zpřístupňování rodných čísel podnikatelů ve velkém rozsahu.

 
Ústavní soud nejprve konfrontoval samotný systém (EET) s namítaným porušením základních práv a dospěl k závěru, že napadený zákon jako celek není protiústavní. Protiústavní jsou však některá jeho dílčí ustanovení.

Z pohledu ochrany osobních údajů je třeba především upozornit na to, že Ústavní soud (ÚS) zrušil tu část zákona o EET, která stanoví povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ), přičemž toto číslo v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje rodné číslo podnikatele. Takové řešení není podle ÚS dostatečně šetrné k právu na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů podle čl. 10 odst. 3 Listiny a neobstojí tak v testu proporcionality. Takový závěr je navíc podle ÚS v souladu s tendencí vyjádřenou v evropských pravidlech pro ochranu osobních údajů, tzv. GDPR.

Rovněž Úřad pro ochranu osobních údajů v minulosti dlouhodobě upozorňoval na velkou problematičnost využívání rodného čísla v rámci daňového identifikačního čísla.

Úřad opakovaně upozorňoval Ministerstvo financí jako gestora daňové agendy na nevhodnost tvorby daňového identifikačního čísla (DIČ) pouhým okopírováním rodného čísla občanů. Učinil tak v rámci legislativních připomínek v letech 2004 a 2008, a také po spuštění elektronické evidence tržeb, kdy si požadoval jednání s Ministerstvem financí. Úřad obecně zastává názor, že rodné číslo by mělo být v budoucnu při postupující elektronizaci veřejné správy používáno jako neveřejný identifikátor.

Jako celek však zákon o EET u Ústavního soudu prošel a platí dál. U třetí a čtvrté etapy EET je podle ústavních soudců nutné důkladně zvážit dopady a vymezit výjimky přímo v zákoně a ne jen ve vládním nařízení. ÚS dále konstatoval, že bude nyní na zákonodárci, jaký další postup pro zavádění těchto dvou fází EET zvolí a jak přímo v zákoně vymezí skupiny osob z této povinnosti vyňatých, popř. povinných vést jen zjednodušenou evidenci. 

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16 včetně disentů je dostupný v PDF zde.


Téma: Zákony a GDPR, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů
Štítky: Změny zákonů
20.12.2017 (autor Redakce)

Související

Opravdu potřebují veřejné subjekty a neziskovky únikovou cestu z GDPR?

Hospodářská komora se vyhrazuje proti záměru lidovců a pirátů, aby neziskové organizace a veřejné subjekty...

 vydáno 18.04.2018 
Téma: Zákony a GDPR

Ministerstvo průmyslu a obchodu pomáhá podnikatelům s přípravou na GDPR

Semináře a konference, nové webové stránky i praktická příručka. Nejen takto pomáhá Ministerstvo průmyslu a...

 vydáno 17.04.2018 
Téma: Vzdělávání

ÚOOÚ k návrhu zákona o zpracování osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů uvádí své priority, které prosazoval v rámci legislativního procesu v...

 vydáno 16.04.2018 
Téma: Zákony a GDPR

Další ke štítku: Změny zákonů


Související dotazy
Odpovídá Mgr. Zuzana Kohútová
Ne nutně, nicméně v mnoha případech bude obtížné se tomu vyhnout. Pracovní smlouvy jako takové budou ovlivněny jen minimálně a GDPR se u...


www.helpgdpr.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz