Ústavní soud rozhodl - DIČ z účtenek zmizí

Ústavní soud vyhověl v minulém týdnu návrhu skupiny poslanců a zrušil některá ustanovení či jejich částí zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) a nařízení vlády o evidenci tržeb. Jedním z nich je povinnost uvádět daňová identifikační čísla na vydávaných účtenkách, v jejímž důsledku dochází ke zpřístupňování rodných čísel podnikatelů ve velkém rozsahu.

 
Ústavní soud nejprve konfrontoval samotný systém (EET) s namítaným porušením základních práv a dospěl k závěru, že napadený zákon jako celek není protiústavní. Protiústavní jsou však některá jeho dílčí ustanovení.

Z pohledu ochrany osobních údajů je třeba především upozornit na to, že Ústavní soud (ÚS) zrušil tu část zákona o EET, která stanoví povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ), přičemž toto číslo v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje rodné číslo podnikatele. Takové řešení není podle ÚS dostatečně šetrné k právu na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů podle čl. 10 odst. 3 Listiny a neobstojí tak v testu proporcionality. Takový závěr je navíc podle ÚS v souladu s tendencí vyjádřenou v evropských pravidlech pro ochranu osobních údajů, tzv. GDPR.

Rovněž Úřad pro ochranu osobních údajů v minulosti dlouhodobě upozorňoval na velkou problematičnost využívání rodného čísla v rámci daňového identifikačního čísla.

Úřad opakovaně upozorňoval Ministerstvo financí jako gestora daňové agendy na nevhodnost tvorby daňového identifikačního čísla (DIČ) pouhým okopírováním rodného čísla občanů. Učinil tak v rámci legislativních připomínek v letech 2004 a 2008, a také po spuštění elektronické evidence tržeb, kdy si požadoval jednání s Ministerstvem financí. Úřad obecně zastává názor, že rodné číslo by mělo být v budoucnu při postupující elektronizaci veřejné správy používáno jako neveřejný identifikátor.

Jako celek však zákon o EET u Ústavního soudu prošel a platí dál. U třetí a čtvrté etapy EET je podle ústavních soudců nutné důkladně zvážit dopady a vymezit výjimky přímo v zákoně a ne jen ve vládním nařízení. ÚS dále konstatoval, že bude nyní na zákonodárci, jaký další postup pro zavádění těchto dvou fází EET zvolí a jak přímo v zákoně vymezí skupiny osob z této povinnosti vyňatých, popř. povinných vést jen zjednodušenou evidenci. 

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16 včetně disentů je dostupný v PDF zde.


Téma: Zákony a GDPR, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů
Štítky: Změny zákonů
20.12.2017 (autor Redakce)

Související

ÚOOÚ mění způsob poskytování konzultací

Úřad pro ochranu osobních údajů upravuje svoji informační politiku veřejnosti, včetně způsobů poskytování...

 vydáno 06.06.2018 
Téma: Zákony a GDPR

GDPR - obecné nařízení - nově 28 změn

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) (ve znění opravy) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na...

 vydáno 06.06.2018 
Téma: Zákony a GDPR

Podle rozhodnutí soudu odpovídá správce stránky na Facebooku společně se společností Facebook za zpracování osobních údajů

Soudní dvůr Evropské unie konstatoval, že je třeba mít za to, že správce stránky na Facebooku odpovídá...

 vydáno 06.06.2018 
Téma: Zákony a GDPR

Další ke štítku: Změny zákonů


Související dotazy
Odpovídá Mgr. Zuzana Kohútová
Ne nutně, nicméně v mnoha případech bude obtížné se tomu vyhnout. Pracovní smlouvy jako takové budou ovlivněny jen minimálně a GDPR se u...


www.helpgdpr.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz