Úřad k doporučení Komise pro volby do Evropského parlamentu

Evropská komise vydala v září doporučení, které má chránit před kybernetickými bezpečnostními incidenty a pomáhat v boji proti dezinformačním kampaním v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu 23. až 26. května 2019.

Podle EK je v citlivém období voleb třeba věnovat zvýšenou pozornost prevenci před kybernetickými útoky. Vyzvala k tomu, aby příslušné orgány pozorně sledovaly každé protiprávní jednání a aby byla posílena spolupráce mezi subjekty, které takové jednání monitorují. Mezi ty patří i ÚOOÚ.

Směrnice Evropského parlamentu zároveň upravila definici trestných činů a stanovila tak minimální a maximální výši sankcí v souvislosti s útoky proti informačním systémům. (Útoky proti informačním systémům jsou nyní přitěžující okolností).

EK také doporučila, aby každý členský stát zřídil vnitrostátní volební síť. Ta by zahrnovala veškeré orgány, které se věnují monitorování on-line činností. Tento krok by usnadnil výměnu informací a zároveň umožnil sdílení poznatků a prosazování pravidel v on-line prostředí. ÚOOÚ by tedy konkrétně informoval Úřad pro evropské politické strany a další evropské politické nadace o porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu.

Podle Úřadu by však těmito doporučeními mohlo být narušeno právo nebýt souzen a potrestán dvakrát za týž čin, které je v ČR zakotveno na ústavní úrovni. Sankciování je totiž umožněno také v rámci GDPR. Kdyby sankční pravomoc byla přiznána další instituci, mohlo by dojít k dvojímu trestání. Navíc by v případě trestání dvěma orgány docházelo i k paralelnímu řízení.

Úřad proto Ministerstvu vnitra doporučil prosazovat pozici, která od tohoto dvojího trestání upustí.


19.10.2018 (autor Redakce)

Související

Pokud správce jedná čestně, lze mnohé napravit

O minulých i současných povinnostech a cílech ÚOOÚ hovořil jeho ředitel sekce správní Josef Prokeš na...

 vydáno 27.11.2018 
Téma: Zavedení GDPR

Poznatky Úřadu k používání GDPR

Úřad pro ochranu osobních údajů informoval ústy vrchního rady pro vládní agendy Miroslavy Matoušové...

 vydáno 12.11.2018 
Téma: Evidence zpracování

Hlídač státu odhalil pochybení při ochraně osobních údajů žáků ZŠ

Hlídač státu odhalil pochybení při ochraně osobních údajů žáků ZŠ, kdy dle jeho zjištění Česká školní...

 aktualizováno 09.11.2018 
Téma: GDPR a IT systémySouvisející dotazy
Odpovídá Mgr. Nikola Dohnalová
Obecně lze aktiva charakterizovat jako veškerý hmotný i nehmotný majetek organizace. Ve vztahu k ochraně osobních údajů se tento pojem nejčastěji...

Odpovídá Mgr. Nikola Dohnalová
Obdobně, jako u jiných správců, doporučuji provést revizi interní dokumentace podle požadavků GDPR, nastavení interních procesů pro přístup k údajům...

Odpovídá Mgr. Nikola Dohnalová
S velkou pravděpodobností bude nutné doplnit souhlasy a poučení o zpracování osobních údajů. U aplikací provádějících složitější zpracování, resp....www.helpgdpr.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz