Úřad k doporučení Komise pro volby do Evropského parlamentu

Evropská komise vydala v září doporučení, které má chránit před kybernetickými bezpečnostními incidenty a pomáhat v boji proti dezinformačním kampaním v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu 23. až 26. května 2019.

Podle EK je v citlivém období voleb třeba věnovat zvýšenou pozornost prevenci před kybernetickými útoky. Vyzvala k tomu, aby příslušné orgány pozorně sledovaly každé protiprávní jednání a aby byla posílena spolupráce mezi subjekty, které takové jednání monitorují. Mezi ty patří i ÚOOÚ.

Směrnice Evropského parlamentu zároveň upravila definici trestných činů a stanovila tak minimální a maximální výši sankcí v souvislosti s útoky proti informačním systémům. (Útoky proti informačním systémům jsou nyní přitěžující okolností).

EK také doporučila, aby každý členský stát zřídil vnitrostátní volební síť. Ta by zahrnovala veškeré orgány, které se věnují monitorování on-line činností. Tento krok by usnadnil výměnu informací a zároveň umožnil sdílení poznatků a prosazování pravidel v on-line prostředí. ÚOOÚ by tedy konkrétně informoval Úřad pro evropské politické strany a další evropské politické nadace o porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu.

Podle Úřadu by však těmito doporučeními mohlo být narušeno právo nebýt souzen a potrestán dvakrát za týž čin, které je v ČR zakotveno na ústavní úrovni. Sankciování je totiž umožněno také v rámci GDPR. Kdyby sankční pravomoc byla přiznána další instituci, mohlo by dojít k dvojímu trestání. Navíc by v případě trestání dvěma orgány docházelo i k paralelnímu řízení.

Úřad proto Ministerstvu vnitra doporučil prosazovat pozici, která od tohoto dvojího trestání upustí.


19.10.2018 (autor Redakce)

Související

Vyjádření Sboru ke vztahu GDPR a ePrivacy

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal stanovisko o vztahu obecného nařízení a směrnice 2002/58/ES...

 vydáno 11.04.2019 
Téma: Zákony a GDPR

Evropský sbor vydal prohlášení o používání osobních údajů v průběhu politických kampaní

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vydal materiál, ve kterém zdůrazňuje několik klíčových bodů, které...

 vydáno 26.03.2019 
Téma: Zákony a GDPR

Informace o počtu pokut v souvislosti s GDPR

Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl, dne 19. března 2019, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném...

 vydáno 20.03.2019 
Téma: Zákony a GDPRSouvisející dotazy
Odpovídá Mgr. Nikola Dohnalová
Obecně lze aktiva charakterizovat jako veškerý hmotný i nehmotný majetek organizace. Ve vztahu k ochraně osobních údajů se tento pojem nejčastěji...

Odpovídá Mgr. Nikola Dohnalová
Obdobně, jako u jiných správců, doporučuji provést revizi interní dokumentace podle požadavků GDPR, nastavení interních procesů pro přístup k údajům...

Odpovídá Mgr. Nikola Dohnalová
S velkou pravděpodobností bude nutné doplnit souhlasy a poučení o zpracování osobních údajů. U aplikací provádějících složitější zpracování, resp....www.helpgdpr.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz