Prohlášení Global Privacy Assembly (GPA) k použití zdravotních údajů pro cestování

Global Privacy Assembly (Světové shromáždění pro ochranu soukromí) zveřejnilo souhrn principů pro správné zpracování zdravotních údajů. Dokument, který zohledňuje veškerá opatření přijímaná v rámci boje s pandemií COVID-19, je jedinečný ve svém celosvětovém zacílení.

 
Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vytvořil neoficiální pracovní překlad celého dokumentu zveřejněného na konci března. Překlad naleznete níže ve formátu PDF.

Anglický originál je dostupný zde.

U příležitosti zveřejněného překladu upozorňujeme, že v ČR je aktuálně v rámci legislativního procesu diskutován návrh zákona, k němuž dnes ÚOOÚ v rámci snah o naplnění principů ochrany osobních údajů při realizaci svobody pohybu vydal samostatnou tiskovou zprávu. V té upozorňuje na některé procedurální nedostatky z pohledu ochrany osobních údajů (nedostatečné posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle čl. 35 GDPR a nedodržení postupu dle čl. 36 odst. 4 GDPR, tedy neprojednání s ÚOOÚ). Součástí vyjádření je i posouzení protiústavnosti návrhu předchozího.

Global Privacy Assembly (GPA; česky neoficiálně Světové shromáždění pro ochranu soukromí) vzniklo v roce 2019 z iniciativy svého „předchůdce“, kterým byla Mezinárodní konference komisařů ochrany dat a soukromí (ICDPPC). Konference byla volným sdružením scházejícím se jednou za rok (poprvé v roce 1979) na výročním setkání (od roku 2002 většinou za účasti delegátů z ÚOOÚ).  Akreditovanými členy GPA je více než 130 úřadů a organizací (ÚOOÚ od roku 2002), některé další instituce mají status pozorovatele (také Evropský sbor pro ochranu osobních údajů). Posláním GPA je celosvětová propagace ochrany dat a soukromí a tvorba globálních regulačních standardů. Rovněž zprostředkovává kontakty mezi úřady za účelem vzájemné výměny zkušeností. Výstupem činnosti jsou různá usnesení, prohlášení, komuniké a zprávy od odborných pracovních skupin.

Přiložené soubory


09.06.2021 (autor Redakce)

Související

ÚOOÚ - K vládnímu návrhu zákona o covid pasech

Úřad pro ochranu osobních údajů zaslal Poslanecké sněmovně Parlamentu své vyjádření k návrhu zákona, kterým...

 vydáno 09.06.2021 
Téma: Zákony a GDPR

ÚOOÚ - K prokazování totožnosti a zpracování osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil souhrnný materiál k prokazování totožnosti a zpracování osobních...

 vydáno 14.05.2021 
Téma: Evidence zpracování

ÚOOÚ - Reakce na výsledné znění mimořádného opatření k evidenci zákazníků v provozovnách

Úřad s ohledem na publikaci konečného znění mimořádného opatření doplňuje své stanovisko K vedení evidence...

 vydáno 05.05.2021 
Téma: Evidence zpracováníSouvisející dotazy
Odpovídá Mgr. Nikola Dohnalová
Obdobně, jako u jiných správců, doporučuji provést revizi interní dokumentace podle požadavků GDPR, nastavení interních procesů pro přístup k údajům...

Odpovídá Mgr. Nikola Dohnalová
S velkou pravděpodobností bude nutné doplnit souhlasy a poučení o zpracování osobních údajů. U aplikací provádějících složitější zpracování, resp....

Odpovídá Mgr. Martin Leskovjan
Ano, každá z vizitek obsahuje osobní údaje, jsou jimi např. jméno a příjmení, telefonní číslo či e-mailová adresa. Osobními údaji se rozumí veškeré...


www.helpgdpr.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz