Vzor souhlasu se zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnaní

Vzor souhlasu se zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnaní

Evidence zpracování osobních údajů - vzor

Evidence zpracování osobních údajů - vzor

D) Přesnost - zpracovávané údaje musí být aktuální a pravdivé

D) Přesnost - zpracovávané údaje musí být aktuální a pravdivé