E.8. šablona podmínky předávání osobních údajů do třetích zemí

E.8. šablona podmínky předávání osobních údajů do třetích zemí


A.1. šablona pojmů obecného nařízení

A.1. šablona pojmů obecného nařízení


D) Přesnost - zpracovávané údaje musí být aktuální a pravdivé

D) Přesnost - zpracovávané údaje musí být aktuální a pravdivé