D) Přesnost - zpracovávané údaje musí být aktuální a pravdivé

D) Přesnost - zpracovávané údaje musí být aktuální a pravdivé


F.3. šablona posouzení rizik z pohledu dopadů

F.3. šablona posouzení rizik z pohledu dopadů


E.8. šablona podmínky předávání osobních údajů do třetích zemí

E.8. šablona podmínky předávání osobních údajů do třetích zemí